Multi-Copy-Paste

Multi-Copy-Paste

Tự động bắt tất cả các mục anh có nghe rõ với bảng đi
Người dùng đánh giá
3.3  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
Bảng phóng khoang điều đó sẽ tự động bắt tất cả các mục anh nghe tới cái bảng và cho phép cậu lại dễ dàng sửa đổi, nối, format lại, dọn dẹp và dán vào bất cứ ứng dụng.
Lý tưởng để canh giữ quan trọng mảnh của thông tin trong một cái cây như nguyên tắc sơ và đầy những thứ như đơn trên trang mạng. Tóm tắt ý tưởng, số điện thoại, địa chỉ, hay tất cả mọi thứ ngài đang có trong đống vàng stickies.
Phải kiểu cùng một văn bản bao nhiêu lần rồi? nếu anh nhấn vào cái kẹp nó sẽ được sao chép vào cái bảng, sẵn sàng là được dán đâu, hay optionally tự động được dán vào đang mở ứng dụng, tràn ngập trong hình dạng etc.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng